u saradnji sa

Willkommen auf unserer Webseite!

Politika zaštite privatnosti

Privatnost i kolačići

Kompanija LBC France postupa kao Rukovalac podacima u cilju obavljanja statističkih analiza putem kolačića koji su sačuvani na ovom sajtu (u daljem tekstu „Sajt”).

Kao takva, kompanija LBC France želi da vas informiše na jasan i transparentan način o upotrebi kolačića tokom vaše pretrage Sajta.

I - Kolačić, šta je to?

Kolačić je tekstualna datoteka koja se skladišti na hard disku vašeg uređaja (računar, tablet, mobilni telefon) putem softvera pregledača tokom korišćenja onlajn usluge.
To znači da se kolačić sa sajta leboncoin.co.uk šalje nama svaki put kada otvorite stranu na našem sajtu preko svog računara ili mobilnog uređaja. Kolačići koje registrujemo mi ili treće strane kada posetite naš sajt ili našu aplikaciju ne omogućavaju identifikaciju vas kao pojedinca, već omogućavaju prepoznavanje uređaja koji koristite. Kolačići ne skladište osetljive lične podatke, već jednostavno pružaju informacije o vašem pregledanju tako da možemo da prepoznamo vaš uređaj kasnije.
Kolačići ne izazivaju štetu na vašem uređaju, već pojednostavljuju na primer pronalaženje vaših preferencija, omogućavaju automatsko popunjavanje određenih polja i prilagođavaju sadržaj naših usluga.
Isključivo vi birate da li želite da se kolačići skladište na vašem uređaju i možete jednostavno da proverite registraciju kolačića. Za konkretne informacije o upravljanju i kontroli kolačića, pogledajte odeljak „Vaši izbori u vezi sa kolačićima”.

II - Kolačići koje čuva kompanija LBC France i njihovo korišćenje

Kompanija LBC France na sajtu čuva samo analitičke kolačiće.

Analitički kolačići nam omogućavaju da bolje razumemo sajt i poboljšamo pregledanje korisnika pomoću utvrđivanja statistika i obima učestalosti i korišćenja (teme i sadržaji koji su posećeni, pregledanja...).

III - Primaoci podataka

Prikupljeni podaci su dostupni kompaniji LBC France, kao rukovaocu podacima, i našim pružaocima usluga koji postupaju kao podizvođači, koji tehnički doprinose ostvarivanju gorenavedenih ciljeva (pružalac hosting usluge).

Na kraju, kada odgovorite na oglas ili popunite obrazac za kontakt, vaši kontakt podaci se prosleđuju stručnjaku koji je zadužen za njihovu obradu, koji ga je sačinio.

IV - Lice odgovorno za obradu

Kompanija LBC France, upisana u Registar privrednih subjekata grada Pariz pod registarskim brojem 521 724 336, sa zvaničnim sedištem na adresi: 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, čiji je predstavnik Mrs Amandine de Souza, u svojstvu generalnog direktora, odgovorna je za obradu podataka koje prikuplja na Sajtu.

V - Period zadržavanja

Analitički kolačići imaju period važenja od 13 meseci.

Da biste saznali vreme čuvanja kontakt podataka koji se prikupljaju kada odgovarate na oglas ili popunjavate obrazac za kontakt na sajtu, možete da kontaktirate stručnjaka klikom ovde.

VI - Vaša prava

U skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, imate sledeća prava u vezi sa vašim 0prikupljenim podacima o ličnosti koje je sakupila kompanija LBC France na Sajtu preko analitičkih kolačića:

  • Pristup: radi se o vašem pravu da dobijete potvrdu da li su vaši podaci obrađeni ili nisu, a ako jesu, da pristupite ovim podacima;
  • Ispravka: radi se o vašem pravu da dobijete u najkraćem roku mogućnost ispravljanja netačnih podataka, a da vaši nepotpuni podaci budu dopunjeni;
  • Brisanje/uklanjanje: radi se o vašem pravo da dobijete u najkraćem roku mogućnost brisanja svojih podataka, bez obzira na obaveze ili potrebe za čuvanjem;
  • Ograničavanje: radi se o vašem pravu da dobijete mogućnost ograničavanja obrađivanja kada uložite prigovor, kada tvrdite da su podaci netačni, kada mislite da je njihovo obrađivanje nezakonito ili kada imate potrebu da obavite utvrđivanje, iskorišćavanje ili odbranu svojih prava pred sudom;
  • Prigovor: radi se o vašem pravu da uložite prigovor u bilo kom trenutku na obradu vaših podataka kompaniji LBC France, osim u slučaju zakonskih i obavezujućih razloga kompanije LBC France. Takođe možete da uložite prigovor na obradu u svrhe istraživanja novih klijenata;
  • Prenosivost: radi se o vašem pravu da primate svoje podatke u strukturisanom formatu koji se uobičajeno koristi i koji je mašinski čitljiv i interoperatilan, i da ih prenesete drugom odgovornom licu za obradu, a da vas mi u tome ne sprečavamo;
  • Imate pravo da ne podležete odluci zasnovanoj isključivo na automatskoj obradi koja ima pravne posledice u vezi sa vama i koje na vas utiču, osim kada je ova odluka neophodna za zaključivanje ili izvršavanje ugovora i kada je zakonski dozvoljena;
  • Imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu;
  • Imate pravo da date uputstva za sudbinu svojih podataka o ličnosti u slučaju vaše smrti.

Da biste iskoristili svoja prava, naročito prava na prigovor, brisanje, prenos i pristup, kontaktirajte nas ovde.

Da izvršite svoj izbor u vezi sa našim korišćenjem kolačića, pogledajte paragraf „Vaši izbori u vezi sa kolačićima”.

Da biste iskoristili svoja prava u vezi sa kontakt podacima koji se prikupljaju kada odgovarate na oglas ili popunjavate obrazac za kontakt na Sajtu, obratite se stručnjaku klikom ovde.

VII - Službenik za zaštitu podataka

Adevinta France, kompanija čija je kompanija LBC France zavisno društvo, imenovala je službenika za zaštitu podataka. S njim možete stupiti u kontakt putem e-adrese: fr.privacy+mb-diffusion@Adevinta.com ili putem poštanske adrese: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 24 rue des Jeûneurs – 75002 Paris.

VIII - Bezbednost vaših podataka

Mi štitimo vaše podatke uz pomoć odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera da bismo osigurali nivo bezbednosti u skladu sa rizikom. Naše mere zaštite obuhvataju zaštitne zidove, fizičke kontrole pristupa u našim centrima za obradu podataka i kontrole pristupa podacima.

IX - Vaši izbori u vezi sa kolačićima

Kada prvi put posetite našu veb-lokaciju/aplikaciju ili kada moramo ponovo da zatražimo vašu saglasnost (jer se naša upotreba kolačića promenila ili je vaš izbor stariji od 6 meseci), pojavljuje se baner koji opisuje našu upotrebu kolačića:

Parametri vašeg pregledača

Možete u svakom trenutku da podesite svoj pregledač tako da se kolačići čuvaju na vašem uređaju (opt-in), ili suprotno tome, da ih uklonite (opt-out). Neki pregledači vam omogućavaju da definišete pravila za upravljanje kolačićima na sajtu za svaki sajt.

U cilju upravljanja kolačićima, konfiguracija svakog pregledača se razlikuje, Ona je opisana u meniju za pomoć vašeg pregledača, što će vam omogućiti da znate kako da promenite svoje želje:

X - Drugi korisni izvori

Da biste saznali više o kolačićima i izborima koje imate u ovoj oblasti, možete da pogledate resurse u nastavku:

Za sva pitanja ili zahteve koji se odnose na kolačiće koji se čuvaju na Sajtu, možete da nam se obratite prateći ovu vezu.