we współpracy z

o firmie

Strona główna

Europrofit

Podstawową strefą naszej działalności są usługi outsourcingowe, polegające na zarządzaniu zadaniami firm niezwiązanymi bezpośrednio z uzyskiwaniem przez nie dochodu, obejmujące międzyinnymi : transport, magazynowanie, przechowywanie, handel oraz sprzedaż bezpośrednia i pośrednia.

Oferowane przez nas usługi:

•  sprzedaż ruchomości i nieruchomości
•  zabezpieczenie i transport ruchomości
•  składowanie i przechowywanie ruchomości
•  odkup ruchomości i nieruchomości
•  usługi sprzętem specjalistycznym
•  usługi różne dla firm
•  pomoc drogowa
•  naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych
•  mycie i konserwacja maszyn i urządzeń
•  mycie i sprzątanie całkowite pojazdów samochodowych
•  lakierowanie pojazdów i odnawianie powłok lakierniczych
•  serwis opon